WF - Zakład Parazytologii
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-218, Sosnowiec
+48 32 364 11 90/+48 32 364 11 96
Email:

Pracownicy

Informacje o pracownikach katedry

KIEROWNK ZAKŁADU

prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz tel. 32 364 11 91, e-mail: solarzk@sum.edu.pl

 

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

dr n. med. Marek Asman tel. 32 364 11 90, e-mail: masman@sum.edu.pl

mgr Joanna Witecka tel. 32 364 11 90, e-mail: jwitecka@sum.edu.pl

 

PRACOWNICY NAUKOWO-TECHNICZNI

mgr Olga Pawełczyk tel. 32 364 11 92, e-mail: olga.pawelczyk@sum.edu.pl