deklaracja dostępności
Logo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Zakład Parazytologii

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jedności 8, 41-218 Sosnowiec
Zakład Parazytologii

Wydział Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jedności 8, 41-218 Sosnowiec
Zakład Parazytologii
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jedności 8, 41-218 Sosnowiec
sum.edu.pl
Działalność naukowa
Działalność naukowa
Działalność usługowa
Działalność usługowa
Pracownicy
Pracownicy
Regulaminy zajęć dydaktycznych
Regulaminy zajęć dydaktycznych
Aktualności
Zakład Parazytologii
Dydaktyka
Wykaz preparatów