Logo Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoZakład Parazytologii

Opublikowano: 11 wrzesień 2019Poprawiono: 29 wrzesień 2021
Zakład Parazytologii

 

Działalność dydaktyczna:

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów następujących kierunków:

 • Analityka medyczna: rok II, semestr IV „Diagnostyka parazytologiczna” i „Pasożytnicze choroby tropikalne” (fakultet); rok III semestr V/rok II semestr III „Entomologia i akarologia sądowa. Metody analityczne stosowane w kryminalistyce” (fakultet).

 • Kosmetologia studia II stopnia: rok I, semestr I „Parazytologia kosmetologiczna.”

 • Kursy w ramach szkoleń ciągłych w zakresie Analityki Medycznej nt. „Wybrane problemy współczesnej parazytologii i akaroentomologii medycznej.”


Działalność naukowa:

Główne tematy badawcze Zakładu Parazytologii:

 • Alergeny roztoczy i owadów pasożytniczych, kurzowych i przechowalnianych.
 • Kleszcze (Acari: Ixodida) i ich rola w transmisji chorób, a także badania nad wybranymi chorobami odkleszczowymi (borelioza kleszczowa z Lyme, ludzka anaplazmoza granulocytarna, bartonelloza i inne riketsjozy, babeszjoza, kleszczowe zapalenia mózgu).
 • Pchły (Insecta: Siphonaptera) i ich rola w transmisji wybranych czynników patogennych.
 • Parazytozy powodowane przez inne roztocze pasożytnicze, ze szczególnym uwzględnieniem nużycy (demodekozy), czyli inwazji nużeńca ludzkiego (Demodex folliculorum) i nużeńca krótkiego (Demodex brevis).
 • Akarologia sądowa – wykorzystanie roztoczy jako dowodów w dochodzeniu sądowym i śledztwie (w sprawach kryminalistycznych).


Realizowane granty krajowe:

 • 2001-2004 grant KBN nr 6P05D08820 na temat: „Rewizja światowa stadiów młodocianych roztoczy z rodziny Pyroglyphidae Cunliffe, 1958 (Acari: Acaridida: Psoroptidia)” [kierownik projektu, jedyny wykonawca: Dr hab. Krzysztof Solarz]

 • —2007-2010 grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr N404 096 32/3285, „Narażenie dzieci na roztocze kurzu domowego w żłobkach i przedszkolach a alergia na roztocze” [kierownik projektu: dr Anna Niesler (Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu), wykonawca dr hab. Krzysztof Solarz].

 • 2007-2011. Projekt badawczy (własny) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [Grant Nr N401 153 32/3010, decyzja Nr 3010/P01/2007/32 z dnia 02.03.2007, na temat: Rewizja światowa, filogeneza i ewolucja roztoczy z rodziny Pyroglyphidae, obejmującej roztocze kurzu domowego. Klucze do oznaczania gatunków roztoczy z rodziny Pyroglyphidae oraz alergennych gatunków z rodzin Acaridae i Glycyphagidae]. Kierownik – dr hab. Krzysztof Solarz.


Granty międzynarodowe:

 • Grant SYNTHESYS (UK) w ramach 6 Ramowego Programu Unii Europejskiej. Numer aplikacji: BE-TAF-5061. Tytuł: Pyroglyphidae of the World. Revision, phylogeny and evolution of mites of the family Pyroglyphidae. Projekt realizowany w okresie od 4 października do 7 listopada 2008 w Królewskim Belgijskim Instytucie Historii Naturalnej w Brukseli. Kierownik i jedyny wykonawca – dr hab. Krzysztof Solarz.
 • Projekt badawczy Nr PL0343 [Umowa nr E040/P01/2009/02] realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. Ryzyko ekspozycji na kleszcze (Acari, Ixodida) i przenoszone przez nie patogeny na terenie Polski [Risk of exposure to ticks (Acari, Ixodida) and ixodid-transmitted pathogens on the territory of Poland]. Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01. 09. 2008. Termin zakończenia realizacji projektu: 30. 04. 2011. Koordynator projektu – dr hab. Krzysztof Solarz.
 • Grant SYNTHESYS (UK) w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej. Numer aplikacji: BE-TAF-557. Tytuł: Revision of mites of the family Glycyphagidae. Keys to adults and immature stages of Glycyphagidae of the world. Projekt realizowany w okresie od 6-24 września 2010 w Królewskim Belgijskim Instytucie Historii Naturalnej w Brukseli. Kierownik i jedyny wykonawca – dr hab. Krzysztof Solarz.
 • Grant SYNTHESYS (UK) w ramach Programu Grantów Unii Europejskiej (European Union-funded Integrated Activities Grant. Numer aplikacji: BE-TAF-4373 . Tytuł: Revision of the family Acaridae (Acari, Sarcoptiformes, Astigmatina) including the most important taxa of storage mites in relation to forensic acarology . Projekt realizowany w okresie od 14 do 18 września 2015 w Królewskim Belgijskim Instytucie Historii Naturalnej w Brukseli. Kierownik i jedyny wykonawca – prof. dr hab. Krzysztof Solarz.
 • Grant SYNTHESYS (UK) w ramach Programu Grantów Komisji Europejskiej Horizon 2020 (European Commission’s Horizon 2020-funded integrating Activities funding scheme). Tytuł aplikacji/grantu „Domestic mites (Astigmatina: Pyroglyphidae, Acaroidea, Glycyphagoidea) and other Astigmatina as forensic indicators." Numer aplikacji BE-TAF-180. Realizacja: 2019-2020. Kierownik i jedyny wykonawca – Prof. dr hab. Krzysztof Solarz.

 

Współpraca międzynarodowa:

 • Oficjalna współpraca z Instytutem Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach [Centralny Rejestr Umów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Umowa nr KNW/55/09 z dnia 11.03.2009]. Tytuł projektu: Epizootiologia i epidemiologia chorób odkleszczowych w Polsce i na Słowacji.
 • Oficjalna współpraca z Instytutem Badania Upraw (Crop Research Institute) w Pradze [Centralny Rejestr Umów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Umowa nr KNW/62/09 z dnia 13.03.2009]. Temat współpracy naukowej: Alergeny roztoczy i owadów jako zawodowe i środowiskowe zagrożenia biologiczne i czynniki ryzyka chorób alergicznych w Polsce [Allergens of mites and insects as occupational and environmental biohazards and risk factors of allergic diseases in Poland
 • Oficjalna współpraca z Norweskim Instytutem Zdrowia Publicznego w Oslo [Umowa Partnerstwa z dnia 5.06.2008; pismo KMP-6423-2-2/5/172/2008].
 • USA, Beltsville k. Waszyngtonu, Laboratorium Entomologii Systematycznej, Departamentu Rolnictwa USA w Beltsville k. Waszyngtonu (Prof. Ronald Ochoa).
 • Królewski Belgijski Instytut Historii Naturalnej w Brukseli, Zakład Entomologii (Dr Patrick Grootaert, Prof. Georges Wauthy).

 

Działalność kliniczna:

Zakład Parazytologii nie prowadzi działalności klinicznej. 

 

Działalność usługowa:

Zakład Parazytologii prowadzi oficjalną działalność usługową [umowa KNW-8-017/00] w następującym zakresie:

 • detekcja krętków Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszczach
 • analiza materiału parazytologicznego niezakaźnego lub akarologicznego (alergia na roztocze kurzu domowego)
 • badania diagnostyczne w kierunku nużycy powiek i skóry twarzy (inwazja Demodex folliculorum i Demodex brevis) 
 • konsultacje parazytologiczne i w zakresie akaro-entomologii sądowej


Inne informacje:

W Zakładzie Parazytologii od 2006 roku działa Koło Naukowe Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Pozostałe aktualności...
Działalność usługowa
Zakład Parazytologii
17 październik 2022

Działalność usługowa

http://zaklad-parazytologii.sum.edu.pl/uploaded/menu/uwaga.jpg
Zakład Parazytologii
5 październik 2021

FAKULTETY DO WYBORU

Linki
Zakład Parazytologii
14 wrzesień 2020

Linki

Pierwotniaki
Wykaz preparatów
19 listopad 2019

Pierwotniaki