deklaracja dostępności
Logo Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoDziałalność usługowa

Opublikowano: 11 październik 2019Poprawiono: 17 październik 2022
Działalność usługowa

 

Zakład Parazytologii prowadzi oficjalną działalność usługową [umowa KNW-8-017/00] w następującym zakresie:

  • detekcja krętków Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszczach
  • analiza materiału parazytologicznego niezakaźnego lub akarologicznego (alergia na roztocze kurzu domowego)
  • badania diagnostyczne w kierunku nużycy powiek i skóry twarzy (inwazja Demodex folliculorum i Demodex brevis) 
  • konsultacje parazytologiczne i w zakresie akaro-entomologii sądowej

Umawianie wizyt:

(32) 364 11 92

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania badania parazytologicznego oraz przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO [1]:

 

1). Administratorem Danych Osobowych jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 36 00, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;

2). Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 36 00 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;

3). Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być także podwykonawcy i kontrahenci SUM realizujący usługi w szczególności w zakresie działalności badawczej;

4). Dane będą przechowywane przez okres roku;

5). Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;

6). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8). Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji usługi badawczej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizacje usługi.

9). W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

10). Pobrany materiał i wydana na jego podstawie opinia mogą być dalej przetwarzane w formie zanonimizowanej w celach naukowych lub dydaktycznych.

 

 

[1] Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pozostałe aktualności...
Konsultacje dla studentów
Dydaktyka
20 luty 2024

Konsultacje

Biotechnologia
Dydaktyka
20 luty 2024

Biotechnologia medyczna

http://zaklad-parazytologii.sum.edu.pl/uploaded/menu/uwaga.jpg
Zakład Parazytologii
5 październik 2021

FAKULTETY DO WYBORU

Pierwotniaki
Wykaz preparatów
19 listopad 2019

Pierwotniaki