Logo Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoDziałalność usługowa

Opublikowano: 11 październik 2019Poprawiono: 19 listopad 2019
Działalność usługowa

Działalność usługowa:

Zakład Parazytologii prowadzi oficjalną działalność usługową [umowa KNW-8-017/00] w zakresie badań diagnostycznych inwazji pasożytniczych stawonogów u człowieka, w tym:

  • detekcji patogenów w kleszczach (Borrelia burgdorferi sensu lato, Babesia spp., Anaplasma phagocytophilum, Toxoplasma gondii)
  • analizy akarofauny kurzu domowego z mieszkań pacjentów (akarologiczna diagnostyka alergii na roztocze kurzu domowego)
  • badań diagnostycznych w kierunku nużycy powiek i skóry twarzy (inwazja Demodex folliculorum i Demodex brevis) 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania badania parazytologicznego oraz przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO [1]:

 

1). Administratorem Danych Osobowych jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 36 00, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;

2). Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 36 00 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;

3). Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być także podwykonawcy i kontrahenci SUM realizujący usługi w szczególności w zakresie działalności badawczej;

4). Dane będą przechowywane przez okres roku;

5). Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;

6). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8). Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji usługi badawczej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizacje usługi.

9). W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

10). Pobrany materiał i wydana na jego podstawie opinia mogą być dalej przetwarzane w formie zanonimizowanej w celach naukowych lub dydaktycznych.

 

 

 

[1] Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pozostałe aktualności...
Owady
Wykaz preparatów
19 listopad 2019

Owady

Roztocze
Wykaz preparatów
19 listopad 2019

Roztocze

fsdf
Zakład Parazytologii
19 listopad 2019

Galeria

Zakład Parazytologii
Zakład Parazytologii
19 listopad 2019

Zakład Parazytologii