deklaracja dostępności
Logo Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoDziałalność naukowa

Opublikowano: 11 październik 2019Poprawiono: 22 luty 2024
Działalność naukowa

Główne tematy badawcze Zakładu Parazytologii:

 • Alergeny roztoczy i owadów pasożytniczych, kurzowych i przechowalnianych.
 • Kleszcze (Acari: Ixodida) i ich rola w transmisji chorób, a także badania nad wybranymi chorobami odkleszczowymi (borelioza kleszczowa z Lyme, ludzka anaplazmoza granulocytarna, bartonelloza i inne riketsjozy, babeszjoza, kleszczowe zapalenia mózgu).
 • Pchły (Insecta: Siphonaptera) i ich rola w transmisji wybranych czynników patogennych.
 • Parazytozy powodowane przez inne roztocze pasożytnicze, ze szczególnym uwzględnieniem nużycy (demodekozy), czyli inwazji nużeńca ludzkiego (Demodex folliculorum) i nużeńca krótkiego (Demodex brevis).
 • Akarologia sądowa – wykorzystanie roztoczy jako dowodów w dochodzeniu sądowym i śledztwie (w sprawach kryminalistycznych).


Realizowane granty krajowe:

 • 2001-2004 grant KBN nr 6P05D08820 na temat: „Rewizja światowa stadiów młodocianych roztoczy z rodziny Pyroglyphidae Cunliffe, 1958 (Acari: Acaridida: Psoroptidia)” [kierownik projektu, jedyny wykonawca: Dr hab. Krzysztof Solarz]

 • —2007-2010 grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr N404 096 32/3285, „Narażenie dzieci na roztocze kurzu domowego w żłobkach i przedszkolach a alergia na roztocze” [kierownik projektu: dr Anna Niesler (Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu), wykonawca dr hab. Krzysztof Solarz].

 • 2007-2011. Projekt badawczy (własny) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [Grant Nr N401 153 32/3010, decyzja Nr 3010/P01/2007/32 z dnia 02.03.2007, na temat: Rewizja światowa, filogeneza i ewolucja roztoczy z rodziny Pyroglyphidae, obejmującej roztocze kurzu domowego. Klucze do oznaczania gatunków roztoczy z rodziny Pyroglyphidae oraz alergennych gatunków z rodzin Acaridae i Glycyphagidae]. Kierownik – dr hab. Krzysztof Solarz.


Granty międzynarodowe:

 • Grant SYNTHESYS (UK) w ramach 6 Ramowego Programu Unii Europejskiej. Numer aplikacji: BE-TAF-5061. Tytuł: Pyroglyphidae of the World. Revision, phylogeny and evolution of mites of the family Pyroglyphidae. Projekt realizowany w okresie od 4 października do 7 listopada 2008 w Królewskim Belgijskim Instytucie Historii Naturalnej w Brukseli. Kierownik i jedyny wykonawca – dr hab. Krzysztof Solarz.
 • Projekt badawczy Nr PL0343 [Umowa nr E040/P01/2009/02] realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. Ryzyko ekspozycji na kleszcze (Acari, Ixodida) i przenoszone przez nie patogeny na terenie Polski [Risk of exposure to ticks (Acari, Ixodida) and ixodid-transmitted pathogens on the territory of Poland]. Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01. 09. 2008. Termin zakończenia realizacji projektu: 30. 04. 2011. Koordynator projektu – dr hab. Krzysztof Solarz.
 • Grant SYNTHESYS (UK) w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej. Numer aplikacji: BE-TAF-557. Tytuł: Revision of mites of the family Glycyphagidae. Keys to adults and immature stages of Glycyphagidae of the world. Projekt realizowany w okresie od 6-24 września 2010 w Królewskim Belgijskim Instytucie Historii Naturalnej w Brukseli. Kierownik i jedyny wykonawca – dr hab. Krzysztof Solarz.
 • Grant SYNTHESYS (UK) w ramach Programu Grantów Unii Europejskiej (European Union-funded Integrated Activities Grant. Numer aplikacji: BE-TAF-4373 . Tytuł: Revision of the family Acaridae (Acari, Sarcoptiformes, Astigmatina) including the most important taxa of storage mites in relation to forensic acarology . Projekt realizowany w okresie od 14 do 18 września 2015 w Królewskim Belgijskim Instytucie Historii Naturalnej w Brukseli. Kierownik i jedyny wykonawca – prof. dr hab. Krzysztof Solarz.
 • Grant SYNTHESYS (UK) w ramach Programu Grantów Komisji Europejskiej Horizon 2020 (European Commission’s Horizon 2020-funded integrating Activities funding scheme). Tytuł aplikacji/grantu „Domestic mites (Astigmatina: Pyroglyphidae, Acaroidea, Glycyphagoidea) and other Astigmatina as forensic indicators." Numer aplikacji BE-TAF-180. Realizacja: 2019-2020. Kierownik i jedyny wykonawca – Prof. dr hab. Krzysztof Solarz.
 • Grant SYNTHESYS (UK) w ramach Programu Grantów Komisji Europejskiej Horizon 2020 (European Commission’s Horizon 2020-funded integrating Activities funding scheme). Tytuł aplikacji/grantu “Revision of fleas of the family: Pulicidae, Leptopsyllidae and Ceratophyllidae, including the most important taxa of fleas in relation to medical and veterinary importance. Illustrated keys to genera, species and adult stages”. Numer aplikacji GB-TAF-6021.Projekt realizowany w okresie od 5 do 16 czerwca 2023 w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Kierownik i jedyny wykonawca – dr Olga Pawełczyk

 

Współpraca międzynarodowa:

 • Oficjalna współpraca z Instytutem Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach [Centralny Rejestr Umów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Umowa nr KNW/55/09 z dnia 11.03.2009]. Tytuł projektu: Epizootiologia i epidemiologia chorób odkleszczowych w Polsce i na Słowacji.
 • Oficjalna współpraca z Instytutem Badania Upraw (Crop Research Institute) w Pradze [Centralny Rejestr Umów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Umowa nr KNW/62/09 z dnia 13.03.2009]. Temat współpracy naukowej: Alergeny roztoczy i owadów jako zawodowe i środowiskowe zagrożenia biologiczne i czynniki ryzyka chorób alergicznych w Polsce [Allergens of mites and insects as occupational and environmental biohazards and risk factors of allergic diseases in Poland
 • Oficjalna współpraca z Norweskim Instytutem Zdrowia Publicznego w Oslo [Umowa Partnerstwa z dnia 5.06.2008; pismo KMP-6423-2-2/5/172/2008].
 • USA, Beltsville k. Waszyngtonu, Laboratorium Entomologii Systematycznej, Departamentu Rolnictwa USA w Beltsville k. Waszyngtonu (Prof. Ronald Ochoa).
 • Królewski Belgijski Instytut Historii Naturalnej w Brukseli, Zakład Entomologii (Dr Patrick Grootaert, Prof. Georges Wauthy).

 

Publikacje naukowe

 

Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz

https://orcid.org/0000-0001-7302-6541

 

Dr n. farm. Joanna Witecka

https://orcid.org/0000-0002-9733-7632

 

Dr n. med. Olga Pawełczyk

https://orcid.org/0000-0003-0091-6425

 

Aktualna lista publikacji naukowych Pracowników zakładu dostępna jest na stronie Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

https://publikacje.sum.edu.pl:8443/expertus/bib/

Pozostałe aktualności...
Zakład Parazytologii
Zakład Parazytologii
22 luty 2024

Zakład Parazytologii

Pracownicy
Zakład Parazytologii
22 luty 2024

Pracownicy

Linki
Zakład Parazytologii
22 luty 2024

Linki

FARMACJA
Dydaktyka
22 luty 2024

FARMACJA