WF - Zakład Parazytologii
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-218, Sosnowiec
+48 32 364 11 90/+48 32 364 11 96
Email:

O nas

Informacje o katedrze

Działalność dydaktyczna:

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów następujących kierunków:

 • Analityka medyczna: rok II, semestr IV „Diagnostyka parazytologiczna” i „Pasożytnicze choroby tropikalne” (fakultet); rok III, semestr V „Entomologia i akarologia sadowa. Metody analityczne stosowane w kryminalistyce” (fakultet).
 • Farmacja: rok II, semestr IV „ Profilaktyka i leczenie chorób pasożytniczych człowieka” (fakultet).
 • Biotechnologia medyczna studia II stopnia: rok I, semestr II „Zagrożenia biologiczne w środowisku człowieka.”
 • Kosmetologia studia II stopnia: rok I, semestr I „Parazytologia kosmetologiczna.”
 • Studia podyplomowe z zakresu Analityki medycznej: rok I, semestr I „Wybrane problemy współczesnej parazytologii i akaroentomologii medycznej.”  

Działalność naukowa:

Główne tematy badawcze Zakładu Parazytologii

 • Badania nad alergenami roztoczy i owadów pasożytniczych, kurzowych i przechowalnianych.
 • Badania nad kleszczami (Acari: Ixodida) i rolą kleszczy w transmisji chorób, oraz badania nad wybranymi chorobami odkleszczowymi (borelioza kleszczowa z Lyme, ludzka anaplazmoza granulocytarna i inne riketsjozy, babeszjoza, kleszczowe zapalenia mózgu)
 • Badania nad parazytozami powodowanymi przez inne roztocze pasożytnicze, ze szczególnym uwzględnieniem nużycy, czyli inwazji nużeńca ludzkiego Demodex folliculorum i nużeńca Demodex brevis.
 • Akarologia sądowa – wykorzystanie roztoczy jako dowodów w dochodzeniu sądowym i śledztwie (w sprawach kryminalistycznych).

Realizowane granty krajowe:

 • 2001-2004. Projekt badawczy (własny) Komitetu Badań Naukowych [Grant nr 6P05D08820, na temat: Rewizja światowa stadiów młodocianych roztoczy z rodziny Pyroglyphidae Cunliffe, 1958 (Acari: Acaridida: Psoroptidia)]. Kierownik i jedyny wykonawca – dr hab. Krzysztof Solarz.
 • 2007-2011. Projekt badawczy (własny) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [Grant Nr N401 153 32/3010, decyzja Nr 3010/P01/2007/32 z dnia 02.03.2007, na temat: Rewizja światowa, filogeneza i ewolucja roztoczy z rodziny Pyroglyphidae, obejmującej roztocze kurzu domowego. Klucze do oznaczania gatunków roztoczy z rodziny Pyroglyphidae oraz alergennych gatunków z rodzin Acaridae i Glycyphagidae]. Kierownik – dr hab. Krzysztof Solarz.
 • 2007-2010. Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [Grant Nr N404 096 32/3285, na temat: Narażenie dzieci na roztocze kurzu domowego w żłobkach i przedszkolach a alergia na roztocze]. Kierownik projektu – dr Anna Niesler (Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu). Współwykonawca – dr hab. Krzysztof Solarz (Zakład Parazytologii ŚUM).

Granty międzynarodowe:

 • Projekt badawczy Nr PL0343 [Umowa nr E040/P01/2009/02] realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. Ryzyko ekspozycji na kleszcze (Acari, Ixodida) i przenoszone przez nie patogeny na terenie Polski [Risk of exposure to ticks (Acari, Ixodida) and ixodid-transmitted pathogens on the territory of Poland]. Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01. 09. 2008. Termin zakończenia realizacji projektu: 30. 04. 2011. Koordynator projektu – dr hab. Krzysztof Solarz.
 • Grant SYNTHESYS (UK) w ramach 6 Ramowego Programu Unii Europejskiej. Numer aplikacji: BE-TAF-5061. Tytuł: Pyroglyphidae of the World. Revision, phylogeny and evolution of mites of the family Pyroglyphidae. Projekt realizowany w okresie od 4 października do 7 listopada 2008 w Królewskim Belgijskim Instytucie Historii Naturalnej w Brukseli. Kierownik i jedyny wykonawca – dr hab. Krzysztof Solarz.
 • Grant SYNTHESYS (UK) w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej. Numer aplikacji: BE-TAF-557. Tytuł: Revision of mites of the family Glycyphagidae. Keys to adults and immature stages of Glycyphagidae of the world. Projekt realizowany w okresie od 6-24 września 2010 w Królewskim Belgijskim Instytucie Historii Naturalnej w Brukseli. Kierownik i jedyny wykonawca – dr hab. Krzysztof Solarz.
 • Grant SYNTHESYS (UK) w ramach Programu Grantów Unii Europejskiej (European Union-funded Integrated Activities Grant. Numer aplikacji: BE-TAF-4373 . Tytuł: Revision of the family Acaridae (Acari, Sarcoptiformes, Astigmatina) including the most important taxa of storage mites in relation to forensic acarology . Projekt realizowany w okresie od 14 do 18 września 2015 w Królewskim Belgijskim Instytucie Historii Naturalnej w Brukseli. Kierownik i jedyny wykonawca – prof. dr hab. Krzysztof Solarz.

Działalność kliniczna:

Zakład Parazytologii nie prowadzi działalności klinicznej.  

Działalność usługowa:

Zakład Parazytologii prowadzi oficjalną działalność usługową [umowa KNW-8-017/00] w zakresie badań diagnostycznych inwazji pasożytniczych stawonogów u człowieka, w tym:

 • detekcji patogenów w kleszczach (Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Babesia microti)
 • analizy akarofauny kurzu domowego z mieszkań pacjentów (akarologiczna diagnostyka alergii na roztocze kurzu domowego)
 • badań diagnostycznych w kierunku nużycy (inwazja Demodex folliculorum i Demodex brevis).  

Współpraca międzynarodowa:

 • Oficjalna współpraca z Instytutem Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach [Centralny Rejestr Umów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Umowa nr KNW/55/09 z dnia 11.03.2009].
 • Oficjalna współpraca z Instytutem Badania Upraw (Crop Research Institute) w Pradze [Centralny Rejestr Umów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Umowa nr KNW/62/09 z dnia 13.03.2009].
 • Oficjalna współpraca z Norweskim Instytutem Zdrowia Publicznego w Oslo [Umowa Partnerstwa z dnia 5.06.2008; pismo KMP-6423-2-2/5/172/2008].
 • USA, Beltsville k. Waszyngtonu, Laboratorium Entomologii Systematycznej, Departamentu Rolnictwa USA w Beltsville k. Waszyngtonu (Prof. Ronald Ochoa).
 • Królewski Belgijski Instytut Historii Naturalnej w Brukseli, Zakład Entomologii (Dr Patrick Grootaert, Prof. Georges Wauthy).

Inne informacje:

W Zakładzie Parazytologii od 2006 roku działa Koło Naukowe Studenckiego Towarzystwa Naukowego.